Pomiary elektryczne

Sprawdzanie prądu w gniazdkuDobry stan instalacji elektrycznej to gwarancja niezawodnej pracy. Aby przekonać się, czy rzeczywiście stan techniczny przyłącza nie budzi zastrzeżeń, warto regularnie wykonywać profesjonalny pomiar elektryczny, jaki oferuje nasza firma.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe. Pierwsze z nich są obowiązkowe w przypadku nowopowstałej lub modernizowanej instalacji, w celu zweryfikowania sprawności jej działania, przed oddaniem obiektu do użytku. Pomiary okresowe to zaś możliwość sprawdzenia, czy stan instalacji nie uległ pogorszeniu w trakcie użytkowania. Rozwiązanie to jest obowiązkowe w przypadku właścicieli obiektów budowlanych, z wyłączeniem właścicieli domów jednorodzinnych. Nie oznacza to jednak, iż nie powinni oni regularnie dbać o stan techniczny instalacji.

Każde zlecenie w tej materii wykonujemy rzetelnie i terminowo. Posiadamy niezbędne uprawniania, rozległą wiedzę oraz nowoczesny sprzęt, dający wiarygodne wyniki.